logo

montaż

Przy montażu płyt betonowych należy zachować ostrożność i postępować wg poniższych wskazówek.

Przenoszenie płyt

Płyty z betonu architektonicznego po dostarczeniu na miejsce powinny być odwinięte z folii zabezpieczającej i przenoszone pojedyńczo, pionowo, dłuższym bokiem równolegle do podłoża. Płyty z betonu architektonicznego przechowuje się w zamkniętych i suchych pomieszczeniach.

Zanim przystąpisz do montażu

Bezpośrednio przed montarzem płyty powinny zostać przeniesione do pomieszczenia gdzie będą montowane i być tam przechowywane conajmniej 48 godzin co gwarantuje ustabilizowaniu wilgotności okładzin. Płyty betonowe muszą być układane tak, aby zapewnić im swobodny dostęp powietrza z każdej strony - pionowo, dłuższym bokiem równolegle do podłogi.

Montaż

Betonowe płyty architektoniczne charakteryzują się rozbieżnością kolorystyczną i rozmieszczeniem raków (pęcherzyki powietrza) dlatego przed przystąpieniem do montażu należy zaplanować rozmieszczenie płyt na ścianie.

Nasze płyty betonowe powinny być mocowane do ścian za pomocą specjalnego kleju lub odpowiednich kotew kamieniarskich. Zabrania się stosowania kleju do płytek ceramicznych i innych nie zalecanych przez producenta.

Należy zminimalizować ryzyko odspajania się kleju od ściany na której przyklejane będą płyty betonowe. Powierzchnie mocne wystarczy dwukrotnie zagruntować i odczekać 12h. Jeśli po tym czasie ściana jest już sucha można przystąpić do klejenia płyt. W sytuacji, gdy ściana jest pokryta podłożem nie gwarantującym bezpiecznego ułożenia płyt należy do ściany przymocować płytę OSB o grubości przynajmniej 12mm a do niej przyklejić płyty. Prawidłowe, bezpieczne zamontowanie płyt leży po stronie wykonawcy.

W przypadku montażu płyt na elewacjach zewnętrznych zaleca się stosowanie kotew kamieniarskich. Za dobór kotew kamieniarskich i montaż odpowiada wykonawca.

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt po nr telefonu +48 880 995 635.

logo